دی ۱۹, ۱۳۹۸
img

بیوگرافی راهی عالی برای بیان خصوصیات شخصی به افرادی است که شما را نمیشناسند یا با خصوصیات شما آشنا نیستند ،متفاوت است که بیوگرافی شما برای چه منظور تهیه میگردد

  • حرفه ای
  • عمومی
  • شخصی

وقت بگذارید و ببینید هدفتان از ایجاد بیو گرافی چیست ؟

 و در مورد آنچه می نویسید متفکر باشید تا پیام مناسب را ارائه نمایید

بیوگرافی حرفه ای :

با مشخص سازی هدف و مخاطب شروع به نگارش نموده ، بیوگرافی اولین معرفی شما به حساب می آید . پس باید سریع، صریح، روان ، قابل فهم در عین اختصار و همچنین تاثیر گذار  باشد . یک بیوگرافی که برای توضیح تخصص مینویسید بسیار متفاوت از بیوگرافی شخصی است.لحن نوشتار و عرضه بیوگرافی در یک بیوگرافی حرفه ای یا تخصصی بسیار رسمی و با اصطلاحات تخصصی است .

بیوگرافی عمومی :

نگارش این بیوگرافی سخت تر از نگارش بیوگرافی حرفه ای است در این بیو گرافی باید بیان آنقدری ساده باشد تا برای عموم مخاطبین قابل درک باشد این در حالی است که نمی توان واژه های تخصصی مرتبط با تخصص خود را تشریح نمایید ( رزومه باید مختصر باشد ) پس به نمایش گذاشتن ویژگی های شما بسیار دشوار خواهد شد و باید از نتایج حاصل استفاده نمود نه از تخصص های حاضر، عملا نوشتن یک بیوگرافی ایدآل شخصی برای کسی که کارهایش نتیجه نداشته است و در رزومه ی خود موفقیت ثبت نکرده است امری نشدنی است

بیوگرافی شخصی :

نوشتن این بیو گرافی کاملا سلیقه ای به حساب می آید ، باید بدانید نگارش یک بیوگرافی شخصی به مراتب سهل تر از نگارش باقی بیوگرافی ها است ، دلیل این امر هم این است که نیازی نیست این بیوگرافی به کسی ارائه شود عملا مخاطب این بیوگرافی خود شخص است  اگر از نگارش خود راضی بودید خوب نوشتید و اگر نه دوباره مینویسید از پارامتر خستگی که صرف نظر کنیم عملا سختی این نگارش به صفر خواهد رسید .

ارسال یک پیام
fa_IRPersian
fa_IRPersian